Svenskans och tyskans gemensamma ursprung

Många ord i tyskan liknar svenska ord, och det beror inte bara på att svenskan lånade in många ord från låg- och högtyskan under den långa tidsperiod i vår historia då tyskan var ett mycket inflytelserikt språk i Sverige. Det beror också på att svenskan och tyskan har ett gemensamt ursprung. Båda språken tillhör nämligen den germanska språkgruppen, som i sin tur är en förgrening av den indoeuropeiska språkgruppen. Förutom svenskan och tyskan ingår också engelskan, nederländskan, norskan, danskan, isländskan och frisiskan (som talas i den nederländska provinsen Fryslân av ungefär 350 000 människor) i den germanska språkgruppen. Norska, danska, isländska och svenska är mer eller mindre ömsesidigt förståeliga, varför dessa språk utgör de så kallade nordgermanska språken. Engelska, nederländska och tyska brukar grupperas som de västgermanska språken.

Germanskan var en gång i tiden ett levande språk, som talades av germanerna. ”Germanerna” är egentligen ett samlingsbegrepp som romarna använde för de folk som levde utanför romarriket. Det finns inte längre några uppteckningar skrivna på germanska, men forskare har ändå en mycket god uppfattning om hur språket var uppbyggt och vilka ord som har ärvts från germanskan till dagens språk, tack vare en bibelöversättning skriven av en man som hette Wulfila. Bibeln är skriven på gotiska, ett germanskt språk som talades av goterna och som vid den tiden inte hade hunnit skilja sig mycket åt från den ursprungliga germanskan. Gotiskan räknas till den östgermanska språkgruppen, som idag är utdöd.Svenskans och tyskans gemensamma ursprung 2

Några ord som återfunnits i den gotiska bibeln, och som är gemensamma för tyskan och svenskan idag, är lagjan (som blivit lägga på svenska och legen på tyska), handus (som blivit hand på svenska och Hand på tyska), greipan (som blivit gripa på svenska och greifen på tyska), witan (som blivit veta på svenska och wissen på tyska) och bairan (som blivit bära på svenska och gebären på tyska).

Även om våra språk alltså har mycket gemensamt, och vi kan känna igen många ord i varandras tal, är det dock osannolikt att en tysk och en svensk kan förstå varandra obehindrat. Om du ska åka på semester till Tyskland och inte kan tyska kan det därför vara bra att ha en parlör med dig, till exempel som en app i mobilen. Då är det också viktigt att komma ihåg att ta med sig mobilladdaren. Du hittar bland annat Iphone-laddare på Energizer.se.