Sverige och Tyskland – en historisk relation

Sveriges relation med Tyskland går långt bak i tiden. Innan Tyskland blev den nation som de är i dag – och innan Sveriges aktuella gränser var dragna – krigade vi mot varandra i det trettioåriga kriget, där Sverige stod på protestanternas sida medan tyskarna slogs för katolikerna. Det är nu sedan länge glömt, och Tyskland och Sverige åtnjuter stabila relationer som har utvecklats till ett mycket fruktbart samarbete. Svenskar har länge varit kulturellt inspirerade av tyskarna, och även om det avtog under 1900-talet har germanofilin fått ett uppsving igen. Att Sverige och Tyskland är mycket viktiga handelspartner bidrar förstås till den ömsesidiga relation som gör att vi i dag har täta förbindelser.

 

Det är just den ekonomiska kopplingen som står bakom det mesta av utbytet som sker mellan Tyskland och Sverige i dag. Omkring en sjättedel av vår import sker från Tyskland, vilket är dubbelt så mycket som tvåan Norge och trean Danmark. Dessutom går 10 % av vår totala export dit, så det finns en affärsmässig relation som båda parter är måna om att bibehålla. Många företag har specialiserat sig uteslutande på handel mellan de båda länderna, vilket underlättas väsentligt av det korta avståndet över sundet. Det är bara en förhållandevis kort resa till sjöss för att korsa havet, och det har lett till att flera fartygsrutter har uppkommit. En av de vanligaste är den mellan Trelleborg och Rostock, som både fraktar varor och låter svenskar och tyskar besöka varandra.

 

Medan vårt svenska samhälle i dag visar tecken på tydliga anglosaxiska influenser var det en gång tyskarna som hade samma inflytande på vårt kulturliv. Då var det tyskan som fungerade som det viktigaste andraspråket att lära sig i skolan istället för engelskan, och litteratur, musik och filosofi hämtades också främst från stora tyska skapare. Efter andra världskriget inleddes en vridning som gjorde att engelskan tog över, men i dag har det tyska kulturarvet börjat återupptäckas och allt fler väljer att välja tyska som andraspråk. Samma tendens kan skönjas i det tyska samhället, där svenska författare och artister får stor uppskattning.

 

Dessutom väljer allt fler unga svenskar att söka sig till Berlin, som länge fungerat som en kulturell huvudstad för Europa. Här finns en dynamisk konst- och musikscen, vilket lockar ungdomar från hela världen att vallfärda hit och låta sig bli inspirerade. Fler har också insett att Tysklands geografiska läge gör det till ett ypperligt weekendresemål. Städer som Berlin, Hamburg, Frankfurt och Bremen ligger mindre än två timmars flygresa från Stockholm och det finns flera avgångar dagligen från de större flygplatserna.

Sverige och Tyskland – en historisk relation 1